İnsan Kaynakları


Danone Manifesto Vizyonu ve Danone 2020 hedefleriyle uyumlu olarak güncellenen Liderlik Modelimiz , tüm Danonelilerin birer lider olduğu inancına dayanır.
Modeldeki beş harf, Danoneli liderlerin sahip olmaları gereken özellikleri ifade eder.