Hakkımızda


Medikal Beslenme normal bir diyetin yeterli ya da mümkün olmadığı bireyler ve hastaların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş, araştırmalarla etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme seçeneklerine odaklanmaktadır. Bu nitelikli ürün grupları sağlık profesyonellerine  hastalarının iyileşme süreçlerini destekleyici beslenme ve özel rejim seçenekleri sunmaktadır. Pek çok vakada bu ürünler hastanın yaşam kalitesinde büyük rol oynamaktadır; hatta bazı vakalarda yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki klinik araştırmalar ve akademik işbirlikleri ile bilimsel bir zeminde yeni ürünler geliştirmek medikal beslenmenin merkezinde bulunmaktadır.  Ar-Ge çalışmaları ile hastalar için daha iyi beslenme seçenekleri sunmak ve sağlık ekonomisine katkıda bulunmak temel amacımızdır.