Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası


Veri sorumlusu olarak Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Numil/Nutricia), kişisel bilgilerinizin bu web sitesinde ve/veya bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlarla işlenmesinden sorumludur.

Kişiler hakkındaki bilgileri (“Kişisel Veriler”) toplama yöntemlerimizi, Kişisel Verileri nasıl sakladığımızı ve kullandığımızı ve gizlilik haklarınıza nasıl uyduğumuzu açıklayan bu Gizlilik Politikasını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Numil olarak, bu Gizlilik Politikasını, zaman zaman bu web sitesinde yeni bir gizlilik politikası yayınlamak suretiyle değiştirme veya güncelleme hakkımız saklıdır.

Hangi Kişisel Verileri hangi amaçlarla işliyoruz?

Hizmetlerimizin çoğu herhangi bir kayıt gerektirmez, bu sayede kim olduğunuzu bize söylemeden sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte, bazı hizmetler için; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgileri içerebilecek Kişisel Verilerinizi gönüllü olarak bize vermeniz gerekebilir.

Bu kişisel verileri, size ürün, hizmet ve müşteri desteği sağlamak, talep ettiğiniz ürün ve hizmetler için size fatura kesmek, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri pazarlamak veya koşullardan açıkça belli olan veya Kişisel Verilerinizi alırken sizi bilgilendirdiğimiz diğer amaçlar için sizinle iletişim kurmak için toplayabilir ve kullanabiliriz.

Kamuya açık sosyal medyadan toplanan Kişisel Veriler :

Genel sosyal medya platformlarında (bloglar, forumlar vb. dahil) halka açık hale getirdiğiniz, Numil/Nutricia ürünleri ile ilgili kişisel verileri de toplayabiliriz.

“Sosyal medya dinleme” adı verilen bu işlem, örneğin aşağıdakiler gibi meşru ticari çıkarlarımıza dayanmaktadır:

 1. Sağlık hizmeti çalışanlarının Numil/ Nutricia ürünlerine ilişkin deneyim, geri bildirim ve tepkilerini daha iyi anlamak,
 2. Numil/ Nutricia ’nın itibarının yanı sıra diğer pazar eğilimlerini daha iyi anlamak,
 3. Numil/ Nutricia paydaşlarını belirlemek ve onlarla iletişim kurmak için.

Web sitesi kullanım analizi için kullanılan Kişisel Veriler :

Bu web sitesine yaptığınız ziyaretinizle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız aramalar gibi bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu bilgileri, sitenin içeriğini iyileştirmeye yardımcı olmak ve dahili kullanım istatistiklerimiz için ve pazar araştırması amaçlarıyla sitemizi kullanan kişiler hakkında toplu istatistikler derlemek için kullanabiliriz.

Bunu yaparken, kullanıcının alan adını, İnternet servis sağlayıcınızı, işletim sisteminizi ve erişim tarih ve saatinizi toplayan “çerezler” kurabiliriz. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Siteye ilk girişte çerezleri kabul edebilir veya bazılarını reddedebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin tamamını da reddetme imkanınız bulunmakta. Ancak, çerezlerimizi kabul etmezseniz, web sitemizin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Şu anda web tarayıcı “izleme yapma” sinyallerine veya web siteleri veya diğer çevrim içi hizmetler üzerinden bilgi toplanmasının devre dışı bırakılması için yöntem sağlayan diğer mekanizmalara yanıt vermiyoruz.

Üçüncü taraf ortak veya web analitik hizmet ortağı, bu İnternet etiketleri/çerezler sayesinde bizim ve diğer sitelerimizin ziyaretçileri hakkında veri toplayabilir, bizim için web sitesinin faaliyetleriyle ilgili raporlar oluşturabilir ve web sitesinin ve İnternetin kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlayabilir.

Yasal bir zorunluluk varsa veya bilgileri kendi adlarına işlemek için başka tarafları işe alırlarsa, bu tür bilgileri diğer taraflara sağlayabilirler. Web etiketleri ve çerezler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen çerez politikamızı okuyunuz.

Kişisel Verileri, sizden topladığımız veya sizinle ilgili olarak kamuya açık veritabanları, demografik bilgi sağlayıcıları, ortak pazarlama ortakları, sosyal medya platformları ve diğer üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan toplayabileceğimiz verilerle birleştirebilir, bir araya getirebilir veya anonimleştirebiliriz.

Verilerinizi, denetimler, dolandırıcılığın takibi ve önlenmesi, ihlaller ve ürün ve hizmetlerimizin diğer olası istismarı dahil olmak üzere iş amaçlarımız için ve hizmetlerimizi değiştirmek için kullanabiliriz.

Ayrıca Kişisel Verilerinizi şu durumlarda kullanabiliriz:

Kişisel Verileriniz yalnızca tarafımıza bildirirken belirtilen amaç için kullanılacaktır. Bilgileriniz aynı zamanda hizmetlerimiz kapsamında yönetim, destek ve geri bildirim almak, güvenlik, yasal veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuatta öngörülen diğer amaçlarla kullanılacaktır.

Kanun 5. Ve 6. Maddeleri ile uyumlu olacak şekilde ;

Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Bilgilerinizi ne zaman ve kime açıklıyoruz?

Bu Gizlilik Politikasında, Kişisel Verilerinizi paylaşabileceğimiz durumlar açıklanmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Madde hükümleri saklı kalmak üzere;

Kişisel Verileriniz, işbu internet sitesinin yönetilmesinde hizmetlerinden faydalandığımız Üçüncü Taraflara (örneğin internet servis sağlayıcılarımız) verilebiliriz. Bu Üçüncü Taraflar Kişisel Verilerinizi gizli ve güvenli olarak tutmakla yükümlüdürler.

Kişisel Verileriniz, yürürlükteki bir yasa, kamu ve hükümet yetkililerinden gelen talepler (mahkeme emri, mahkeme celbi veya hükümet düzenlemeleri dahil) nedeniyle bunu yapmamız gerekirse, koşul ve şartlarımızı uygulamamız gerekirse, açıklamanın, yasal hakları, bu web sitesinin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda, sizin güvenliğinizi veya başkalarının güvenliğini korumak için, herhangi bir cezai veya başka türlü bir yasal soruşturmanın veya yargılamanın bir parçası olarak veya Kurumsal veya ticari bir işlemin geliştirilmesi veya bu hususlarda müzakereye devam edilmesi veya bu işlemlerin tamamlanması için makul ölçüde gerekli olduğu derecede üçüncü taraflara, danışmanlara ve diğer teşekküllere Kişisel Verilerinizi açıklayabiliriz.

Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz?

Bu web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri korumak için uygun teknik, idari ve fiziki koruma önlemlerini kullanmaktayız. Yalnızca yetkili Numil çalışanları, Üçüncü Taraf şirketlerin (servis sağlayıcılar) çalışanları veya iş ortaklarımızın yetkili çalışanlarının (tüm bilgilerin güvenliğini korumayı sözleşme altında kabul etmiş çalışanlar) Kişisel Verilerinize erişim hakkı bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinize erişim sağlayan tüm Üçüncü Taraf ise gizlilik anlaşmaları ve Kişisel Verilerin Aktarımı Sözleşmesi imzalamışlardır.

18 yaşın altındaki bireylerden gelen bilgilerle ne yapıyoruz?

Web sitemiz çocuklara yönelik değildir. 18 yaşın altındaki çocukların Kişisel Verilerini toplamıyoruz.

Kişisel Verileri ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel Verilerinizi, yalnızca toplanma amacını yerine getirmek veya yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak için gerekli olan yasal süreç boyunca saklayacağız.

Haklarınız nelerdir ve bunları nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel Verileri işlerken, Kişisel Verilerinizin toplanma amaçları doğrultusunda doğru ve güncel tutulması için makul adımlar atmaktayız.

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek ve/veya kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla; KVKK.NUMİL@danone.com email adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen sair yöntemleri kullanarak bu taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.