Sağlık Çalışanları


MUST (Malnütrisyon Universal Tarama Aracı-Malnutrition Universal Screening Tool)1:

Avrupa Parenteral ve Enteral Beslenma Derneği (ESPEN- European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) ve İngiltere Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (BAPEN- British Association for Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından önerilen 5 basamaklı bir tarama yöntemidir. Yetişkinlerde malnütrisyon, malnütrisyon riski (undernutrition) veya obeziteyi gösterir. Ayrıca bakım planı yapabilmek için de iyi bir yol göstericidir. Testin uygulaması çok kolay ve çok hızlı sonuç vermektedir. En başta toplumda yaşayan yaşlılar için geliştirilmiş, daha sonra hastaneler ve özel bakımevleri için de önerilmiştir. İngiltere’de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 MUST 1

Üç bölümden oluşur, malnütrisyon riskini düşük, orta veya yüksek olarak sınıflandıran bir skor türetmiştir. Bu bileşenler de VKİ, beklenmedik vücut ağırlık kaybı hikayesi ve akut hastalık etkileridir. MUST testinde VKİ’nin ölçülemediği durumlarda boy uzunluğunu tahmin etmek için alternatif ölçüler vardır. Kolda bilek-dirsek (ulna) uzunluğuna göre boy uzunluğu tablosundan bakılarak ve üst orta kol çevresi ölçümü ile VKİ tahmini yapılabilmektedir.

 

Testin negatif yönü VKİ 20 kg/m2 normal kabul etmesidir, oysa yaşlılar için VKİ 22 kg/m2 nin altı malnütrisyon riski olarak değerlendirilmektedir.