Sağlık Çalışanları


NRS-2002 (Nütrisyonel Risk Tarama-2002)2:

Avrupa Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (ESPEN-European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından özellikle nütrisyon değerlendirmelerinde kullanılması önerilmekte olup 2002 yılında geliştirilmiştir ve hastanede kalan yetişkin hastalar için düzenlenmiştir.

Bu tarama yöntemi özellikle akut hastalık durumunda beslenme desteğinin yeterliliğini değerlendiren bir tarama testidir. Bu test yaşlılar için değil hastaneye yatmış hastalar (yaşlı-genç) için geliştirilmiştir. Beslenme bilgileri içerir, ilaveten hastalığın şiddetini ve artmış beslenme gereksinimini yansıtır. Akut bakıma alınmış ve besin desteği ihtiyacı olan hastalara odaklanır.

 

NRS-2002’nin negatif tarafı VKİ <20.5 kg/m2 olan kişiler risk grubunda kabul edilmektedir. Oysa yaşlılar için 22 kg/m2 ‘nin altı risk kabul edilmektedir. Bu nedenle yaşlılar için uygunluğu sorgulanmaktadır; test indirekt olarak, 70 yaş üzeri kişilerde skora 1 puan ekleyerek bu problemi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu testin de iki ayrı bölümü vardır.

 

NRS-20022:

İlk bölüm 4 sorudan oluşmaktadır.

 

NRS 2002 tarama yönteminin bu ikinci bölümünde her  iki kolondan elde edilen skorlar toplanır. Skor 3’den büyükse hasta nütrisyonel risk altındadır ve bir nütrisyon destek planı başlatılır. Skor <3 ise haftada bir taranmalıdır.

 

Kaynaklar:

1. Kondrup J. et al Clinical Nutrition 2003;22(4):415-421.