Sağlık Çalışanları


SUBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME (SGA)

Subjektif Global Değerlendirme (SGA) malnütrisyon durumunun değerlendirilmesinde kullanılan, kolay uygulanan maliyeti düşük ve güvenilir bir yöntemdir. Hasta belli kriterlere göre değerlendirildikten sonra, değerlendiricinin subjektif bakış açısı ile malnütrisyonun düzeyi saptanır. Dört bölümden oluşan bir değerlendirmedir. Bunlar kilo kaybı ve diyet alım hikayesi, GİS semptomları, fonksiyonel kapasite metabolik gereksinim ve fizik muayenedir. Bilgilerin analizi ve bundan çıkan sonuçlar A, B, C olarak skorlanır. Eğer hasta iyi beslenmişse A, orta derecede malnütrisyon varsa B, ağır derecede malnütrisyon söz konusu ise C grubuna girer.

 

 

Pdf için lütfen tıklayınız.