Sağlık Çalışanları


NUTRICIA ÜRÜNLERİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Enteral ve Parenteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri

4.2.8.A - Enteral Beslenme Ürünleri

(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/ nazogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;
a) Erişkinlerde;
1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler
ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya

2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.) veya
b) Çocukluk yaş grubunda;
1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar, malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.

(4) Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri;
a) 1 yaş üzeri yutma/yutkunma bozukluğu olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği çocuk gastroenteroloji, çocuk metabolizma, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları ve çocuk yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla iki kutu yazılır.
b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, geriatri, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

(5) Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri; 2 yaş ve üzerindeki hastalarda, bu durumun belirtildiği en az bir çocuk metabolizma hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya gastroenteroloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

(6) Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz. Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.8.B - Parenteral Beslenme Ürünleri


(1) Yatan hastalar dışında, oral ve tüple beslenemeyen hastalara, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla uzman hekim tarafından en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde parenteral beslenme ürünlerinin bedeli ödenir.

4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak Hastalığı(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle EK-4/A Listesine ve Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne (EK-4/B) dahil edilmemiştir.

(2) Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler), malabsorbsiyonanedenolanbirhastalığıolanhastalardakullanılanözel mamalar:
a) Çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,
b)Erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(3) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler) yukarıda belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;
a) 0-12 ay için 46,50 (kırkaltı virgül elli) TL,
b) 1-5 yaş için 90 (doksan) TL,
c) 5-15 yaş için 116,25 (yüzonaltı virgül yirmibeş) TL, ç) 15 yaş üstü için 120 (yüz yirmi) TL,
tutar ödenir.

(4) Kistik fibrozisli hastalarda kullanılan özel mamalar; gastroenteroloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(5) İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar; çocuk gastroenteroloji veya çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(6) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince 3 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;
a) 0-5 yaş için 78,75 (yetmişsekiz virgül yetmişbeş) TL,
b) 5-15 yaş için 120 (yüzyirmi) TL,
c) 15 yaş üstü için 108,75 (yüzsekiz virgül yetmişbeş) TL, tutar ödenir.

(7) Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; EK-4/B Listesinde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(8) Üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.

KETOJENİK DİYET

61. Ketojenik tıbbi mama;  dirençli epilepsi hastalarında nöroloji veya metabolizma hastalıkları tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna ile  bu hekimlerce veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

10.4 Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar

10.4.27.Ketojenik tıbbi mama* (G40 ICD-10 kodlarında ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddede yer alan ilkelere göre)

15.4.1.6 Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar

15.4.1.6. Ketojenik tıbbi mama (E74.4 ICD-10 kodu ile ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddesinde yer alan ilkelere göre)

   

e-RAPOR ve e-REÇETE UYGULAMASI
   

(3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için 78,75 (yetmişsekiz virgül yetmişbeş) TL,

b) 5-15 yaş için 120 (yüzyirmi) TL,

c) 15 yaş üstü için 108,75 (yüzsekiz virgül yetmişbeş) TL,

tutar ödenir.

(4)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; EK-4/B Listesinde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.

NUTRICIA ÜRÜNLERİ MUAFİYET LİSTESİ


EK 4 MUAFİYET LİSTESİ• 2. Kanser
2.6 Enteral beslenme ürünleri (Malnutrisyon şartı yok)

• 3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli
3.17.Enteral ve parenteral beslenme solüsyonları (Enteral beslenme solüsyonları sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

4.4.Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler
4.4.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.

• 6.3. İnflamatuar bağırsak hastalıkları
6.3.10. Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.) (Crohn hastalığında Malnutrisyon şartı yok)
6.4. Kronik karaciğer hastalıkları
6.4.5. Enteral beslenme ürünleri (sadece K72 ve K74 ve alt kodlarında muafiyet kapsamındadır.)
• 6.5. Koroziv gastrointestinal yanıklar. 6.5.1. Beslenme ürünleri
• 6.7. Ekzokrin pankreas bozuklukları.
6.7.3. Enteral beslenme ürünleri (sadece K86.1 kodunda malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır).

• 8.2.13. Kan Hastalıkları
8.2.13.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.) C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.1, C88.2, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C91, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, C91.4, C91.5, C91.7, C91.9, C92, C92.0, C92.1, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.7, C92.9, C93, C93.0, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94, C94.0, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95, C95.0, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, D46, D46.0, D46.1, D46.2, D46.3, D46.4, D46.7, D46.9 kodlarında malnütrisyon koşulları aranmaz.

9.2.19 Skleroderma Hastalığı
9.2.19.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş skleroderma hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

10.1.1 Miyopatiler
10.1.1.3.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.
10.1.2 Mitokondriyal sitopatiler
10.1.2.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.
10.2.1 Myasthenia Gravis
10.2.1.6.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.
10.2.2 Motor nöron (A.L.S)
10.2.2.2.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.3.1 Parkinson hastalığı
10.3.1.23.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.3.2 Distoniler, hemifasyal spazm
10.3.2.5.Enteral beslenme ürünleri(Sadece G24.1 ve G24.2 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.5 Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)
10.5.10.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.6 Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı
10.6.8.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.7 Demans
10.7.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)
10.9 Serebralpalsy
10.9.5. Enteral beslenme ürünleri (Malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

• 15.4.1.1. Bağırsak Operasyonundan Dolayı Oluşan malabsorsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler (İnek Sütü Alerjisi)
• 15.4.1.1. Bağırsak Operasyonundan Dolayı Oluşan malabsorsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalopati) Enteral Beslenme Ürünleri (E70.3, E74.9, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E88.0, E88.2 ve E88.9 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.
• 15.4.2.6. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati) Enteral Beslenme Ürünleri
• 15.5. Kistik Fibrozis (Mukovidozis). Enteral Beslenme Ürünleri
• 15.5.4. Kistik Fibrozis (Mukovidozis). Enteral Beslenme Ürünleri (Malnutrisyon şartı yok)
• 15.14. Pierre Robin Sendromu
• 15.14.1. Pierre Robin Sendromu Enteral Beslenme Ürünleri

• 15.15 Gastrostomi Durumu
Z 93.1. Gastrostomi Durumu Z 93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıklar (Oro-gastrik/nazo-enterik) (Malnutrisyon şartı yok)