Flocare Bengmark Perkütan Endoskopik Jejunostomi (PEJ)

Flocare® Bengmark®, PEJ, Flocare PEG Ch 18 ile kullanılması gereken poliüretan Ch 8 jejunal tüptür. Flocare® Bengmark®, PEJ jejunumdan beslenmeyi sağlamak amacı ile Flocare® PEG Ch 18 içinden endoskopik olarak jejunuma yerleştirilir. Bengmark® spiral tüpün distal ucundadır ve ayrı şekilde paketlenmiş kılavuz teli ile takılma sırasında düzleştirilen 2.5 sarmal vardır. Bengmark® spirali, tüpün ince barsakda bir çapa işlevi görmesini ve optimal tutunmayı sağlar.

Tüpün takılması ve kullanımı esnasında optimal güvenlik sağlar.

Hasta uyumu ve kullanım rahatlığı açısından uygun materyaller ile tasarlanmıştır.

Flocare® Bengmark®, PEJ Ch 8, Flocare® PEG Ch 18 ile birlikte eşzamanlı mide drenajı için direkt olarak duodenum veya jejunumdan beslenmesi gereken hastalarda endikedir. PEJ, mide motilitesi bozuk olan ve/veya aspirasyon riski artmış olan, intestinal fonksiyonu normal bütün hastalarda kullanılabilir. Sıklıkla erken post op dönemde kullanılmaktadır.

PEG takılması açısından: ciddi koagulasyon bozuklukları, şiddetli asit, paralitik ileus, anoreksiya nevroza, ciddi psikoz, özofageal tıkanma, akut pankreatit veya peritonit ve belirgin peritoneal karsinomatozis.

İntestinal tüple beslenme açısından: intestinal absorbsiyonun bozuk olduğu durumlar, paralitik ileus, mekanik ileus, akut batın.

Flocare® PEJ takılması ve günlük bakımı açısından kılavuzları takip ediniz. Flocare® Bengmark® PEJ

tüpü 6-8 hafta yerinde kalabilir.

Tamamen rontgen ışını geçirmeyen, beyaz, poliüretan tüp, Ch 8, 90 cm uzunluk, cm cinsinden uzunluk işaretleri.

Lateks ve DEHP maddeleri kullanılmadan üretilmiştir.

Bengmark® spirali tüpün yer değiştirme riskini azaltır.(2.5 sarmal, tüpün distal ucunda ca 23 cm).

Ucu kaynaklı top şeklinde silikon kılavuz tel.

Poliüretan huni şekilli bağlantı.

Poliüretan Y bağlayıcı (aksesuar olarak da mevcuttur).

Hidromer kaplı poliüretan uç, kapalı ucunda 2 lateral delik ve rezorbe olabilen bir sarmal vardır.

Metal şaftlı, poliüretandan, çok amaçlı besleme bağlayıcısı (Ch 8 aksesuar olarak da mevcuttur).

Paket içeriği

Her blisterde 1 PEJ set

Her kartonda 3 set

Enerji
Protein
Yağ
Karbonhidrat
Diyet Lifleri
Mineraller
Diğer
Ozmolarite

Flocare® PEJ takılması ve günlük bakımı açısından kılavuzları takip ediniz.

Flocare® Bengmark® PEJtüpü 6-8 hafta yerinde kalabilir.

Tamamen rontgen ışını geçirmeyen, beyaz, poliüretan tüp, Ch 8, 90 cm uzunluk, cm cinsinden uzunluk işaretleri.

Lateks ve DEHP maddeleri kullanılmadan üretilmiştir.

Bengmark® spirali tüpün yer değiştirme riskini azaltır.(2.5 sarmal, tüpün distal ucunda ca 23 cm).

Ucu kaynaklı top şeklinde silikon kılavuz tel.

Poliüretan huni şekilli bağlantı.

Poliüretan Y bağlayıcı (aksesuar olarak da mevcuttur).

Hidromer kaplı poliüretan uç, kapalı ucunda 2 lateral delik ve rezorbe olabilen bir sarmal vardır.

Metal şaftlı, poliüretandan, çok amaçlı besleme bağlayıcısı (Ch 8 aksesuar olarak da mevcuttur).

Paket içeriği:

Her blisterde 1 PEJ set

Her kartonda 3 set