% 100 serbest aminoasit içeren, besinsel bütünlüklü bebek formülüdür.

İnek sütü proteini içermez, hipoalerjeniktir.

Aşağıdaki durumlarda tek beslenme kaynağı veya diyete destek olarak kullanılır.

İnek sütü alerjisi

Çoklu gıda proteini intoleransı

Gıda alerjilerine bağlı

-Gastroözofageal reflü

-Eozinofilik özofajit

-Kronik ve inatçı diyare

-Kolik

Kısa barsak sendromu

Parenteral nütrisyondan enteral nutrisyona geçiş

Malabsorbsiyon (cerrahi sonrası veya hastalığa bağlı)

Elemental diyet ihtiyacı olan durumlar

Anne sütü alan bebeklerde ciddi gıda alerjisi ve/veya büyüme geriliği.

Enerji 483 kcal/100gr
Protein 13,5 g (E %11,2)
Yağ 24,5 g (E %45,7)
Karbonhidrat 52 g (E %43,1)
Diyet Lifleri -
Mineraller Na (sodyum) 189 mg, K (potasyum) 525 mg, Ca (Kalsiyum) 561 mg
Diğer
Ozmolarite 310 mOsmol/l

% 100 serbest aminoasit içeren, elemental beslenme ürünüdür.

İnek sütü proteini içermez, hipoalerjeniktir.

1:1 oranında DHA:ARA ve Nükleotidler, %33 MCT, 100 ml'de 77,4 mg kalsiyum içerir.

Soya yağı içermez.

Mikronutrient Monitorizasyonu: Çoklu tanıları ve bağırsak hastalıklarını* içeren kompleks sistemik hastalıkları olan özellikle tüple beslenme ve/veya prematürite öyküsü bulunan hastalarda, Neocate başlıca veya tek besin kaynağı olarak kullanıldığında, mikronütrientlerin , özellikle fosfor serum seviyeleri, , hekimler tarafından düzenli şekilde gözetim altında tutulmalıdır. Neocate ** formülleri tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

* Restrospektif bir çalışma, doğumsal gastrointestinal bozukluklar ve GI ameliyatları (nekrotizan enterokolit, özofagus atrezisi, trakeoözafageal fistül gibi); nörolojik bozukluklar (nöbet, intraventriküler kanama, hidrosefali gibi); respiratuvar (akciğer hastalıkları, trakeostomi, aspirasyon); kardiyak (doğumsal kalp hastalığı); ve diğer sistemik hastalıkları içeren, sıkça tüple beslenme ve/veya prematürite geçmişiyle bağlantılı vakaları tespit etmiştir.

** Neocate, inek sütü alerjisi ,çoklu gıda proteini alerjileri, bağlantılı gastrointestinal ve alerjik durumların diyetl yönetiminde amino asit-bazlıı beslenmenin endike olduğu durumlardakullanılan aminoasit bazlı bir formüldür.